else@psykolog-else-nissen.dk +45 22149649
Om Else

Om Else

Velkommen til min psykologpraksis i Silkeborg.
Mit navn er Else Rostgaard Nissen. Jeg er 55 år gammel og har arbejdet med psykologi i  30 år. Jeg har i mange år arbejdet i voksenpsykiatrien, hvor jeg har været behandler. Jeg har de sidste mange år arbejdet i Holstebro området, men er nyopstartet som psykolog i Silkeborg.

Jeg har sideløbende hermed specialiseret mig indenfor følgende områder:

 • Depression

 • Angst

 • Personlighedsforstyrrelser

 • Håndtering af stress

 • Konfliktløsning i forbindelse med skilsmisse.

 • Børn, der er klemt i skilsmissekonflikter

 • Samtaler med børn

 • Psykoterapi med voksne.

 • Rådgivning af par

 • Terapi med par.

 • Behandling af selvdestruktiv adfærd og selvmordsadfærd

 • Behandling af mennesker, der har været udsat for seksuelle krænkelser

 • Anbragte børn

Hos mig er der altid kaffe på kanden og saftevand i køleskabet. Jeg finder det vigtigt, at rammerne omkring samtalerne er behagelige. Jeg har ofte min dejlige gravhund Zulu med på arbejdet. Gennem tiden har jeg erfaret, at Zulu ofte er god at have med på arbejde. Zulu er med til at skabe en uhøjtidelig stemning i lokalet, og dermed er den med til at skabe tryghed.

For mig er det meget vigtigt, at mine patienter har tillid til mig.

Arbejdserfaring

Jeg har i 23 år arbejdet i Distriktspsykiatrien i Holstebro, hvor jeg har arbejdet med udredning og behandling, samt supervison af psykologer og andre faggrupper.

Jeg har arbejdet som ”hjemme-hos” psykolog med udsatte familier i en kommune. Efterfølgende har jeg haft arbejde i det daværende Ringkøbing Amts børnerådgivningscenter.

Jeg har arbejdet på et børnepsykiatrisk ambulatorium i 2 ½ år. Jeg har arbejdet med udredning, rådgivning og behandling af børn og deres familier.

Ved siden af mit arbejde i psykiatrien har jeg siden 1989 arbejdet som børnesagkyndig psykolog ved domstolene, i forbindelse med domstolenes behandling af tvister imellem forældre omkring børnenes bopæl og forældremyndigheden over dem.  Jeg har udarbejdet børnesagkyndige undersøgelser, skrevet erklæringer, haft samtaler med børn samt deltaget i retsmøder med henblik på at opnå forlig.

Jeg supervisere udfra en systemisk tilgang til supervision.